EMK Salon Optyczny - Ewa Kucharska

Choroby oczu

Wady wzroku

Niewyraźne widzenie bądź utrata zdolności ostrego widzenia przedmiotów mogą mieć kilka przyczyn:

  • Krótkowzroczność - przedmioty znajdujące się bliżej (w odległości kilku centymetrów do pół metra) są bardziej wyraźne, a przedmioty znajdujące się dalej wydają się przymglone lub nieostre.
  • Nadwzroczność (dalekowzroczność) - odległe przedmioty są lepiej widoczne niż przedmioty znajdujące się w mniejszej odległości. Jeśli masz dalekowzroczność umiarkowaną lub wysoką będziesz widzieć zarówno przedmioty znajdujące się blisko, jak i daleko, z pewnym przymgleniem.
  • Astygmatyzm - powstaje w sytuacji, gdy przednia część oka ma nieregularny kształt. Zamiast kulistego, wydłuża się ona w jednym kierunku niczym piłka do ruggby. Ze względu na ten nieregularny kształt, światło dochodzące do siatkówki, znajduje się w tylnej części oka, nie jest prawidłowo zogniskowane, przez co tworzy się nieregularny nieostry obraz.
  • Prezbiopia - nadwzrocznośc związana z wiekiem, utrudnia widzenie znajdujących się blisko przedmiotów. W przypadku, gdy nie jest korygowana, wywołuje bóle głowy i szybkie zmęczenie oczu.
  • Powrót
  • Projekt MyWebResource Opracowanie Marketing w Internecie